Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Auto na leasing

reklama

Pokud dnes člověk přemýšlí o koupi nového nebo ojetého auta, nemusí s jeho pořízením čekat až do doby, kdy na ně našetří. Mnoho finančních společností se totiž v současné době snaží vyjít vstříc právě těm, kteří nemají dost peněz pohromadě, a rádi by si proto automobil koupili na splátky. Jsou přitom dva způsoby, jak to udělat: buď je možné vypůjčit si formou klasického spotřebitelského úvěru, anebo vzít auto na leasing. A právě o této druhé variantě si nyní řekneme to nejdůležitější.

Finanční nebo operativní leasing?

Princip na kterém leasing automobilů funguje je velice jednoduchý. Existují dva druhy leasingu: takzvaný finanční, který v podstatě můžeme označit za formu nákupu auta na splátky, a leasing operativní, který není nic jiného než pronájem automobilu na předem stanovené období.

Finanční leasing spočívá v tom, že pokud si vyhlédnete automobil, který nemůžete zaplatit hotově, leasingová společnost vám poskytne potřebné prostředky, které potom pravidelně splácíte jako kteroukoliv jinou půjčku. Hlavní rozdíl mezi obyčejným úvěrem a leasingem potom spočívá v tom, že po dobu splácení je v papírech jako majitel označena leasingová společnost. Na klienta vlastnictví automobilu přejde až poté, co uhradí poslední předepsanou splátku. Do té doby je označen za nájemce, a leasingová společnost za pronajímatele. Splátky jsou zde označeny za nájemné, i když vlastně nejde o nic jiného, než o splácení úvěru.

Operativní leasing s takovýmto způsobem financování nákupu vozu nemá příliš společného. Zde již jde vlastně o obyčejný pronájem vozu. Často jej využívají především firmy, které potřebují konkrétní vůz pouze na určitou dobu, a nemají zájem na jeho dlouhodobém vlastnictví.

Předností této služby je zejména široká nabídka doprovodných služeb. Ty nájemci umožňují soustředit se na svoji činnost bez zatěžování se starostmi spojenými s vlastnictvím a provozováním vlastního vozidla. Pronajmete-li si auto za pomoci operativního leasingu, odpadnou starosti s vyřizováním jeho pojištění, asistenční služby, dálniční známky nebo silniční daně. Stejně tak získáte jistotu, že pokud vůz nebude pojízdný – ať už po nehodě nebo kvůli závadě – leasingová společnost vám poskytne náhradní vůz. Vyřízení všech těchto věcí totiž bývá obvyklou součástí celé služby, stačí pouze pravidelně platit nájemné.

Kromě finančního a operativního leasingu ještě existují jeho méně rozšířené obdoby: zpětný leasing a subleasing. Jako zpětný leasing se označuje situace, kdy od vás leasingová společnost odkoupí váš automobil, aby vám jej následně pronajala. Jde tedy vlastně o půjčku, za kterou se ručí automobilem. Subleasing je potom pronájem automobilu třetí osobě za souhlasu leasingové společnosti.

Vlastníkem až nakonec

Jasnou předností financování nákupu vozidla prostřednictvím finančního leasingu je skutečnost, že nepotřebujete mít v ruce tolik peněz, na kolik toto vozidlo vyjde. Je však jasné, že tato výhoda není zadarmo. Na úrocích a různých poplatcích (například za vedení účtu) klient v každém případě zaplatí více, než pokud by za auto zaplatil hotově. Na druhou stranu je tento vyšší výdaj rozložený do delšího období, a pravidelné splátky rozpočet nemusí příliš zatížit.

Je nicméně potřeba zdůraznit, že kvůli podmínce vlastnictví auta leasingovou společností během splácení není vyloučené, že klient o vůz přijde v případě, že nebude schopný splácet včas. To je důvod, proč je obvykle nákup auta na leasing výhodnější než běžný úvěr, u kterého věc od začátku patří tomu, kdo si ji pořídil. Každý kdo uvažuje o leasingu by si proto měl dobře spočítat, zda na jeho splácení bude mít jak dnes, tak především v budoucnu – jde o relativně dlouhodobou investici, takže se v žádném případě nevyplácí spoléhat pouze na momentální dobrý výdělek.

Toto riziko nicméně může částečně vyvážit fakt, že schvalování prodeje na leasing je obvykle méně přísné než posuzování žádosti o úvěr v bance. Leasingové společnosti totiž zpravidla nevyžadují příliš vysoké zajištění. Leasing navíc znamená úsporu na daních vzhledem k tomu, že takto financovaný vůz se odepisuje ve zrychleném režimu.

Vlastnictví auta leasingovou společností do doby, než je klient splatí, neznamená riziko pouze pro každého potenciálního neplatiče. Tato skutečnost se totiž kromě toho prakticky projevuje zejména v tom, že rizika spojená s vlastnictvím vozu nenese leasingová společnost, ale ten, kdo vůz splácí. A to tak, jako by už od začátku byl skutečným majitelem vozidla. Na nájemce tak například přechází hrazení oprav nebo pojištění a podobně. Kromě toho pokud se je nájemce rozhodne nějakým způsobem upravit, třeba předělat na obytné, musí nejprve požádat leasingovou společnost o souhlas. Problematické bývá také řešení krádeže vozidla.

Dále je ještě dobré vědět, že pokud dojde k dopravní nehodě, neplatí pravidlo, podle kterého je nutné volat policii až k haváriím s vyšší škodou. Policii je naopak třeba přivolat ke každé nehodě, které se účastní vozidlo pořízené na leasing.

Co se týče úhrady případné škody na tomto vozidle, je vhodné co nejdříve informovat také zástupce leasingové společnosti. Dokud se splácí, musí být vozidlo pojištěno a škody vzniklé následkem nehody jsou hrazeny právě z tohoto pojištění. Klient společnosti nechá vůz spravit v některém z autorizovaných servisů, a leasingová společnost potom podle úrovně spoluúčasti uvolní potřebné prostředky. Peníze je přitom možné poslat jak na účet jejího klienta, tak přímo na účet servisu.

Auto na počkání

Pokud jde o samotné sjednání leasingu, v žádném případě není možné mluvit o dlouhé nebo úmorné proceduře. V současné době nabízí financování prostřednictvím leasingu samotní prodejci automobilů, kteří se zaváží vyřídit celou záležitost bez toho, aby klient musel navštívit leasingovou společnost. Pořídit si auto tímto způsobem je proto možné prakticky na počkání.

Finanční leasing stejně tak neznamená žádné přílišné papírování. Stačí s sebou přinést občanský průkaz, u podnikatelů potom obvykle vyžadované dokumenty, jako jsou například výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, a osvědčení o registraci plátce DPH.

Pokusme se ještě na závěr shrnout hlavní silné a slabé stránky leasingu. Hlavní výhodou a také důvodem, proč leasing v posledních letech získal značnou oblibu je jednoduše to, že umožňuje získat nový automobil dříve, než se na něj člověku podaří vydělat. Stačí mít naspořeno velice málo, nebo téměř nic, mimo to je možné si vybrat, jak dlouho chcete splácet. Vyřízení leasingu je navíc velice jednoduché a nezabere příliš času. Ve srovnání s jinými druhy úvěrů je navíc poměrně jednoduché leasing získat: společnosti, které jej nabízí totiž nevyžadují ručení jiným majetkem.

Zřetelnou nevýhodou finančního leasingu je skutečnost, že po dobu jeho splácení je vozidlo v majetku leasingové společnosti, což může v některých případech poněkud zkomplikovat jeho užívání. Jako další nevýhody můžeme pochopitelně označit to, že za auto tímto způsobem zaplatíte více než tehdy, kdybyste jej pořídili za hotové.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace