Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Domácnost bez pojištění je pro rozpočet většiny Čechů jako časovaná bomba

reklama

Domov je místo, kam se rádi vracíme. Proto máme tendenci o něj pečovat a předcházet rizikům, kvůli kterým bychom mohli o střechu nad hlavou přijít. Žádná ochrana bohužel nefunguje na sto procent, o čemž svědčí počet pojistných událostí evidovaných českými pojišťovnami. V roce 2018 se jich událo více než 150 tis. Kč a škody byly v mnoha případech fatální. Díky správně nastavenému majetkovému pojištění lze předejít nejhoršímu – v momentě, kdy se život převrátí vzhůru nohama, je finanční kompenzace ze strany pojišťovny pro většinu lidí jedinou možností, jak dát bydlení do pořádku.

Stát se může cokoliv

Zhruba čtvrtinu pojistných událostí tvoří poruchy na vodovodním řádu. Voda je živel, který může napáchat obrovské škody, i když zrovna nemá podobu povodní. Průměrná výše vodovodních škod se rok od roku zvyšuje a v loni se pohybovala kolem 25 tis. Kč. Každá desátá škoda pak připadla na vichřici a průměrně činila 30 tis. Kč.

Mnohem větší částky pojišťovny vyplatily klientům, jejichž domovy poškodila povodeň. Ačkoliv tvoří pouhá tři procenta, průměrná výše pojistného plnění při povodni dosahuje 150 tis. Kč. Stejný podíl má požár, ovšem s tím rozdílem, že oheň napáchá zdaleka největší škody – průměrně půl milionu korun. Většina lidí by si bez pojištění pro domácnost nemohla nákladnou opravu bydlení dovolit.

Jak mít nárok odpovídající pojistné plnění?

Aby pojistník v případě pojistné události obdržel adekvátní částku, musí výše pojistného odpovídat skutečné hodnotě pojištěného majetku. Což může být problém v momentě, kdy se cena změní, ale neproběhne aktualizace smlouvy (např. když pojistník hradí stejnou částku i po rozsáhlé rekonstrukci, v rámci které hodnota majetku výrazně naroste). Dochází k tzv. podpojištění, které je přesně definováno v zákoně 37/2004 Sb.

Riziku podpojištění lze kromě aktualizace smlouvy předejít i volbou samotného pojištění. Výše pojistného online pojištění domácnosti od ERGO pojišťovny je stanovena paušálně na základě obytné plochy. K podpojištění tak logicky může dojít pouze v případě její změny, nikoliv v důsledku navýšení hodnoty majetku.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace