Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Havarijní pojištění

reklama

Vlastnit auto neznamená jenom možnost dostat se rychle a pohodlně tam, kam člověk potřebuje, ale nese s sebou také nezanedbatelná finanční rizika. Snadno například můžete stát účastníkem dopravní nehody, která na vašem vozidle způsobí desetitisícové škody. Nebo vám před domem zaparkovaný automobil jednoduše v noci ukradnou. Právě proti těmto a jim podobným událostem vás může ochránit havarijní pojištění. Pokud má ale ve vašem konkrétním případě skutečně představovat spolehlivé zabezpečení auta, musíte dobře vědět, jak funguje a jak je vhodné jej nastavit.

Havarijní pojištění tedy slouží ke krytí rizika vzniku škod následkem havárie, krádeže, živelné události nebo vandalismu. Pokud se tedy rozhodnete jej pro váš vůz sjednat, pojišťovna vám v případě, kdy nastane některá z těchto událostí, vyplatí pojistné plnění, tedy náhradu škody, kterou jste na vozidle utrpěli. Podmínkou zde ale samozřejmě je, aby klient řádně a včas platil stanovené pojistné.

Na rozdíl od povinného ručení neexistuje zákonná povinnost pro uzavření havarijního pojištění. To ale v žádném případě neznamená, že by šlo o méně podstatný pojistný produkt. Z povinného ručení vám totiž škody vzniklé během nehody, kterou sami zaviníte, nikdo neuhradí. A stejně tak se nedočkáte peněz za ukradené auto. Kromě toho může být překvapivě nahrazení škody výplatou z havarijního pojištění v některých případech dokonce výhodnější než z povinného ručení. Jde zejména o situace, kdy majitel nechce čekat na výsledek často zdlouhavého určování skutečného viníka nehody.

Proti čemu se pojistit?

U havarijního pojištění je nicméně možná více než u jiných pojistných produktů potřeba dobře si vše rozmyslet a spočítat dříve, než smlouvu skutečně uzavřeme. Jinak se snadno můžeme dostat do situace, kdy pojišťovnou poskytnuté plnění nebude odpovídat tomu, na kolik nás pojištění přišlo, a kdy se tedy proto nevyplatí.Je to dané jednak rozsahem nabízených služeb, ale především způsobem výpočtu pojistného.

Havarijní pojištění je možné uzavřít pro všechny oblasti krytých rizik, nebo jenom pro jedno z nich, případně si navolit některou z jejich kombinací. Kromě základních rizik havárie, krádeže, živelné katastrofy a poškození lze navíc vozidlo připojistit kvůli dalším možným rizikům. Mezi ně patří například pojištění čelního skla nebo nadstandardní výbavy, případně zavazadel. Mimo to je možné se takto pojistit také pro případný úraz některé z přepravovaných osob. Pojišťovny dokonce nabízí možnost připojištění pro úhradu finančních nákladů na pronájem náhradního vozidla tehdy, kdy je "původní" vůz z nějakého důvodu nepojízdný.

Vzhledem k takto široké nabídce možných součástí havarijního pojištění je dobré si ze všeho nejdřív důkladně promyslet, které z jeho nabízených součástí jsou pro konkrétní automobil vhodné, a které by představovali zbytečné náklady navíc. Je jasné, že čím více složek má havarijní pojištění, tím více budou pravidelné splátky pojistného stát.

Je proto na místě si v mysli projít typické situace, ve kterých se auto používá a zkusit popřemýšlet nad tím, jaká jsou hlavní rizika, která z tohoto způsobu užívání plynou. V opačném případě snadno můžete léta platit za něco, co vlastně nepotřebujete, a tím nevědomky vyhazovat spoustu peněz oknem. Jinými slovy, pokud máte auto bezpečně schované v garáži, a slouží vám zejména k tomu, abyste s ním v sobotu zajeli na nákup, je pravděpodobně zbytečně jej pojistit proti krádeži, nebo pro úhradu nákladů spojených s pronájmem náhradního auta.

Kromě toho je také vhodné vzít v úvahu jak staré je auto, které se chystáte pojistit. Havarijní pojištění v žádném případě není možné považovat za levnou záležitost, u dražších aut může klidně jít o částku několika desítek tisíc korun ročně. Proto je dobré zvážit, zda se vám vyplatí platit pojistné například v takové výši, kdy za pár let trvání pojištění zaplatíte tolik, kolik je hodnota pojištěného auta. Odborníci proto obecně doporučují u běžných vozidel, která patří nanejvýš do střední třídy, havarijní pojištění sjednávat nanejvýš zhruba do stáří pěti nebo o něco málo více let. U dražších typů se vyplatí i pro starší vozy. Toto doporučení je dané způsobem, kterým se vypočítává výše případného pojistného plnění.

Havarijní pojištění je třeba hlídat

Částka, kterou vám v případě poškození automobilu pojišťovna vyplatí, a ani ta, kterou za pojištění zaplatíte, se nicméně neurčuje pouze podle toho, jak je auto staré. Nedá se jednoduše říci, že stejně jako se s jeho stářím postupně snižuje hodnota auta, zaplatí klient na splátkách havarijního pojištění méně.

Starší auto totiž pro pojišťovnu jednak představuje vyšší riziko, ale především je tato skutečnost daná cenou náhradních dílů a oprav. Ty totiž zpravidla stojí stejně jak pro nové, tak i pro o něco starší auto. Pokud tedy máme na mysli situace typu výměny blatníku nebo opravy dveří po vloupání. Tyto takzvané částečné škody, někdy se také označují jako parciální, totiž představují hlavní část toho, co pojišťovny nejčastěji u havarijních pojistek vyplácí. K totálním škodám – tedy naprostým zničením vozu – dochází o poznání méně často.

Řešení úhrady takového druhu škody, ať už jde následek dopravní nehody nebo odcizení, je ale zejména nejčastějším zdrojem nedorozumění, která majitele pojištěného vozu přicházejí velice draho. A jde také o častý argument týkající se toho, zda se havarijní pojištění vůbec vyplatí.

Každý, kdo uvažuje o sjednání havarijního pojištění si totiž může vybrat, zda svůj automobil hodlá pojistit na takzvanou novou cenu, tedy pořizovací cenu vozu, anebo cenu časovou. Časová cena, někdy se používá také termín obecná, přitom označuje v podstatě aktuální tržní cenu daného typu vozu.

A nyní se dostáváme pravděpodobně k tomu nejdůležitějšímu v celém článku: pokud si klient pojistí svůj vůz na novou cenu, nedostane při jeho naprostém zničení nebo odcizení částku, za kterou si auto pořídil, ale naopak pouze cenu časovou!

Vzhledem k tomu, že tržní cena každého auta rok od roku klesá, je vhodné průběžně snižovat cenu, na kterou si svůj vůz necháte pojistit. Tímto způsobem je možné na splátkách pojistného ušetřit klidně i několik tisíc ročně. I když žádná z pojišťoven výslovně nebrání tomuto snižování hodnoty auta a tedy i splátek, v žádném případě se nedá říci, že by svým klientům v tomto směru zrovna vycházely vstříc.

I když tato operace není spojena s žádným zvláštními poplatky, je do značné míry omezena tím, že není možné ji provést kdykoliv si klient zamane. Některé pojišťovny tento krok totiž umožňují například pouze na konci pojistného období uvedeného ve smlouvě (tedy třeba jednou v roce), zatímco u jiných je třeba vypovědět stávající smlouvu a nahradit ji smlouvou novou.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace