Informace o pojištění online

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o cestovním pojištění, havarijním pojištění, úrazovém pojištění, penzijním připojištění, povinném ručení, životním pojištění a možností leasingu aut.

  • Podrobné informace a rady ohledně pojištění, připojištění a povinném ručení.

Pojištění nemovitosti

reklama

Pojištění nemovitostí dnes slouží především k tomu, aby majitele ochránilo před možnými riziky spojenými především s nejrozšířenějšími typy živelných pohrom a krádežemi. Nejčastěji jej pojišťovny nabízí zejména pro nemovitosti určené k bydlení. Obvykle se tedy prostřednictvím připravených pojistných balíčků zabezpečují rodinné domy a byty, případně celé nájemní domy. Často se také sjednávají smlouvy pro nemovitosti sloužící k rekreaci jejich majitelů, jako jsou různé chalupy nebo chaty.

Kromě samotného objektu je možné pojistit i jeho důležité součásti, které jej obklopují – ať už jde o garáž nebo plot, případně bazén. Nemovitost, kterou se chystáte pojistit, přitom nemusí být hotová a používaná, pojištění je možné sjednat i pro rozestavěné objekty, nebo ty, které jsou krátce před dokončením.

U rozsáhlejších souborů staveb, zejména těch, které neslouží bydlení nebo odpočinku, pojišťovny často nabízí individuální pojištění, jehož parametry se domlouvají přímo pro konkrétní smlouvu. Potřebujete-li tedy ochránit budovy vaší firmy, je na místě informovat se i o této variantě, zda by lépe nesloužila ke krytí specifických rizik spojených se způsobem jejího užívání. Jednoduše řečeno, je něco jiného nechat si pojistit řadový domek, nebo několikahektarový areál s výrobou a sklady. Doma si spíš ohlídáte, jestli vám někdo rozmontoval plot nebo ukradl okapy.

Jak již bylo řečeno, i když se při pojištění nemovitostí nejčastěji myslí na živelné katastrofy, pojištění je možné uzavřít také pro jiné případy typu krádeže, vandalismu nebo jiného poškození stavby. Tato rizika ale bývají součástí takzvaných rozšíření pojistné ochrany, spolu s jinými riziky „přírodního“ charakteru, mezi které se řadí zejména povodně a záplavy, následky vichřic jako poničení střechy po pádu stromu a podobně.

Základní pojistné události, jejichž krytí se zajišťuje prostřednictvím pojištění nemovitosti, se řadí pod pod takzvané sdružené riziko, a zahrnují zejména škody způsobené požárem, úderem blesku nebo výbuchem.

Každý vlastník nemovitosti by ale měl vědět, že je na pojišťovně, zda se konkrétní dům rozhodne pojistit nebo ne, neexistuje pro to žádný automatický nárok. To by měl vědět každý, kdo se chystá pořídit si dům zejména v záplavových oblastech. Pojišťovny totiž při tomto rozhodování o konkrétních nemovitostech berou v úvahu dosavadní průběh pojištění. Proto pokud například v předchozích letech došlo několikrát k zatopení vašeho domu, mohou jej odmítnout pojistit úplně, nebo pouze za značně vysoké pojistné.

Na čem závisí pojistné a hodnota domu?

Výše pojistného, tedy částka, kterou klient zaplatí výměnou za to, že pojišťovna na sebe vezme finanční škodu spojenou s případnou pojistnou událostí, se určuje zejména na základě těchto hlavních faktorů.

Důležité je samozřejmě to, jak velký je rozsah pojistného krytí – zda má klient sjednané pouze krytí sdružených rizik, nebo zda si pořídil pojištění rozšířené o další oblasti rizik. Mimo to je rovněž podstatné, o jaký druh nemovitosti se jedná. Například jestli jde o řadový rodinný dům, nebo jestli jde o byt v prvním či posledním podlaží a podobně. Pojišťovnu také bude zajímat, v jakém typu obce se pojištěná nemovitost nachází. Toto se přitom obvykle rozlišuje podle velikosti obce.

Dále se pojistné určuje jednak podle toho, jak vysoká částka bude pojištěnému při pojistné události vyplacena, ale také podle toho, zda je pojištění sjednáno na takzvanou novou nebo časovou hodnotu nemovitosti.

Jako nová hodnota, někdy se také uvádí nová cena, se označuje cena nové věci, která byla poškozena. Jde zde tedy o to, kolik stojí uvedení nemovitosti do do původního stavu. Vlastníkovi nemovitosti tedy pojištění na novou hodnotu zaručí, že pokud dojde ke znehodnocení jeho věci, vždy bude z poskytnutého plnění (vyplacených peněz) schopen odstranit způsobené škody bez dalších investic, které by šly z jeho kapsy. Jinými slovy má záruku, že pokud před vichřicí obýval dům se střechou, kterou mu vítr odnesl, tak po vyplacení peněz pojišťovnou může jít, a pořídit si střechu novou.

Časová hodnota oproti tomu znamená, že pojišťovnou poskytnuté plnění v případě pojistné události se bude určovat tak, že se od ceny nové věci odečte její opotřebení. To znamená, že mu bude vyplacena částka, která odpovídá ceně věci před jejím poškozením. Pokud dojde ke zničení dvacet let staré střechy, dostane tolik, kolik dnes stojí dvacet let stará střecha! Tedy peníze, za které novou střechu pravděpodobně pořídí jen s obtížemi, pokud vůbec.

Co se týče výše plnění, které pojišťovna poskytne v případě vzniku škody, používají se tři základní způsoby, jak ji nastavit. Klient si obvykle může vybrat, která z těchto variant mu vyhovuje nejvíce.

První možností je nechat výpočet na samotné pojišťovně. Ta má své vzorce, které berou v úvahu především o jaký typ nemovitosti se jedná (rodinný dům, usedlost,chalupa apod.), pochopitelně jestli je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu. Určuje se přitom hodnota nemovitosti v přepočtu na m2, která závisí jednak na technickém stavu objektu, ale také na lokalitě, v níž se nachází (zda jde např. o okraj Kladna nebo třeba Špindlerův mlýn).

Druhou možností je stanovení výše plnění samotným pojištěným, který se jednoduše rozhodne, jakou hodnotu pro něj jeho nemovitost má. Musí ale samozřejmě být připraven na to, že se tato částka následně odráží ve výši pojistného.

Velice častá je také kombinaci obou způsobů. Pojišťovna potom provede výpočet podle své obvyklé metodiky, a klient následně může tuto částku chtít zvýšit, pokud mu bude připadat nedostatečná. Samozřejmě je také možné nechat odhad ceny na znalci, a podle něj potom konkrétní smlouvu nastavit.

Než uzavřete pojištění

Zkusme si nyní shrnout nejdůležitější zásady, kterých je dobré se držet během sjednávání pojištění nemovitosti. V první řadě nedoporučujeme spoléhat se při rozhodování o tom, kterou z nabízených variant zvolit, pouze na výši měsíční splátky, případně slibovanou výši plnění.

Vždy je lepší se rozhodovat až tehdy, kdy bezpečně víte, která z pojistitelných rizik hrozí vaší nemovitosti nejvíce: berte v úvahu, zda váš dům leží v údolí blízko řeky nebo naopak na kopci. Zda je obklopený okolní zástavbou nebo lesem a tak dále. Až na základě podobných úvah si sestavte žebříček vašich pojistných priorit.

Samozřejmě si důkladně prostudujte návrh pojistné smlouvy, a nepodepisujte ji, dokud něčemu nebudete rozumět, nebo budete chovat jakékoliv pochybnosti. Doporučuje se vzít si smlouvu domů, a tam ji v klidu bod po bodu projít, tím, že ji v rychlosti pročtete těsně před jejím podepsáním nic nezískáte, ale naopak můžete leccos přehlédnout.

Zvláštní pozornost věnujte zejména pasážím, které se týkají limitům případného pojistného plnění, a především výlukám z pojištění!

Nejdůležitější zásadou je nicméně pojistit nemovitost, ve které bydlíte, nebo na které je závislá existence vaší domácnosti, vždy pouze na její novou hodnotu! Jedině tak získáte jistotu, že když na ní vznikne vysoká škoda, budete moci ji z pojištění bezpečně nahradit.

Věříme, že vám článek předal hodnotné informace